Category: Ekonomika

Prečo je dôležité rozvíjať ľudský kapitál?

Ľudská práca je pre rozvoj ekonomiky nevyhnutná. Tvorí jeden zo základných výrobných faktorov. Ak chceme dosiahnuť hospodársky rast musíme viac investovať do vzdelania a kvality ľudských zdrojov. Čo to vlastne ľudský kapitál je? Tvoria ho jednak teoretické znalosti, praktické zručnosti, ale aj vrodené predpoklady a schopnosti jedincov, ktoré im umožňujú vykonávať určitý druh práce. Zvyšovaním kvality

Peniaze, sláva, smrť

V tomto článku sa chcem venovať ťažkej téme, kedy si jednotlivci zvolili smer, ktorý im nachvíľu priniesol popularitu a peniaze, lenže takisto i predčasnú smrť. Mám na mysli jednu zatajovanú skutočnosť, ktorá sa  ešte dodnes nevyriešila. Chcem opísať smutné fakty, kedy si športovci zvolili nesprávnu cestu a to konkrétne vo veľmi známej populárnej súťaži WWF.