Žiješ online alebo offline?

Virtuálny svet dnes vládne celým svetom. Toto vyhlásenie nie je možné poprieť, nakoľko dnes už mnohí z nás si svet bez technológii nevieme predstaviť. Niekto berie technológie ako nevyhnutnú súčasť svojho života, iní ako svoj vlastný život. Druhú skupinu tvorí tzv. Generácia C.

aplikace
 

Kto je Generácia C?

V súčasnom svete, v ktorom vládnu technológie je už samozrejmé, aby v každej rodine bol dostupný internet a s tým spojený online svet. Pre Generáciu C je charakteristické, že žijú v akomsi virtuálnom svete, resp. žijú virtuálnym životom. Pre túto generáciu technológie nie sú „len“ súčasťou ich každodenného života, ale predstavujú ich samotný život. Sociálne siete, zdieľanie videí na youtube, nakupovanie a dokonca aj sledovanie správ online je pre túto generáciu samozrejmosťou.

Najväčšie zastúpenie Generácie C je skôr v mladšej generácii, dokonca do tejto kategórie je možné už zaradiť aj deti, nakoľko nie je výnimkou, že mnohé dnešné deti vedia narábať s technológiou lepšie ako dospelí.
Pre Generáciu C nie je ojedinelé, že zdieľajú rovnaké názory, nápady, žijú vo svete ideí, v ktorom  „čo nie je online, neexistuje.“
Mottom Generácie C je „každá odpoveď je na internete.“ Z ich pohľadu, dnes už klasické noviny, časopisy, reklamy v televízii alebo v rádiu už nie sú dostatočné, produkty a služby je nutné dostať do pozornosti užívateľov prostredníctvom sociálnych sietí.

bulletin)

Práve sociálne siete majú veľký vplyv na tom, ako ľudia spolu navzájom komunikujú, spoznávajú sa, zdieľajú svoje názory, nakupujú a dokonca budujú svoju kariéru.
Predsa len, takmer každá spoločnosť má dnes už vlastnú sociálnu stránku práve vďaka tomu, aby budovala svoju značku a dostávala ju do povedomia svojich potenciálnych zákazníkov.

To znamená teda, že na jednej strane máme technológie, ktoré závratným tempom napredujú a na strane druhej podnikových jedincov hlavne z Generácie C, ktorí sa snažia tieto technológie previesť do podoby zaujímavých inovácií a tým udávajú smer vývoja a prakticky menia svet.