Postup pri predaji a kúpe podniku

Nie je vylúčené a vlastni ani zriedkavé, že nastane situácia, v ktorej sa dotyčný rozhodne svoj podnik predať. Tento postup si možno predstavíme ako relatívne jednoduchú fázu, no treba upozorniť na to, že okrem znalosti „know-how“ musí v tomto smere podnikateľ disponovať i právnymi znalosťami, pretože ich k predaju podniku bude musieť dodržať rovnako tak, ako strana kupujúceho. V oboch prípadoch sa tak vyhnú možným neskorším nezrovnalostiam. Nejedná sa totiž o predaj ručičkových hodiniek na tržnici, predaj podniku je vážna vec, s akou sa vo viacerých smeroch počíta do budúcna a určité nezrovnalosti tak môžu narobiť vážnejšie problémy. Ale samozrejme nemusia, pokiaľ sa im vyhneme.

klíče

Predbežné, reálne posúdenie, odbornejšie zvané due diligence
Nikto nie je neomylný a každý posudok nemusí byť automaticky správny. Povedzme, že na našom podniku vidíme len určité nedostatky, ktoré sme odstránili a myslíme si, že všetko je 100%. Alebo možno ani chybu nehľadáme, veríme, že nedostatok neexistuje. Názor poradcov či dokonca samotného kupujúceho môže byť ale odlišný, môžu nájsť nedostatkov viacero, čím začne podnik a jeho predaj klesať na cene. Snažme sa tak možné nedostatky eliminovať vopred a to dôkladne. Napríklad si snažme dať do poriadku otázku v nejasnosti financií podniku, zrušme nedobiteľné pohľadávaky,… skrátka eliminujme zbytočnosti, ktoré by kupujúcemu mohli pravdepodobne vadiť a tým pádom by bol v práve, aby trval na znižovaní ceny.

klíč

Príprava zo strany všetkých zúčastnených strán
Predávajúci- konzultant- transakcia-kupujúci. Každý z týchto pojmov je rovnako dôležitý, má svoj postup a teda i určitú časť povinnosti na tom, aby predaj prebehol v čo najlepšom smere pre predávajúceho i kupujúceho. Transakcia a jej vhodná voľba a zrealizovanie je nástroj, aký nám k tomu pomôže, konzultant odborným poradcom, takisto s rovnakým cieľom, dosiahnutia spokojnosti dvoch hlavných strán, teda predávajúceho s kupujúcim. Medzi týmito troma stranami sa odporúča uzavrieť dohoda o mlčanlivosti, alebo Zmluva o ochrane dôverných informácií, aby predaj prebehol nerušene bez zásahu cudzích faktorov.