Opice ako ľudia

Štúdie a ich výsledky vysvetľujú, prečo majú väčší problém zo zvukmi.
Vedci z univerzity v Kolumbii utvrdzujú, že metódu zmenili reč a hudba, akým ľudský mozog ovplyvňuje zvuky.
Domnievalo sa, že mozog človeka odpovedá na vonkajšie podnety rovnako ako opičí mozog.
Rozdiel v aktivite sluchovej kôry momentálne objavili vedci. V záležitosti zvukov a reči je omnoho aktívnejšia u ľudí.opičky.jpg
Náš a opičí mozog
Mozog opíc pri upravovaní vonkajších impulzov beží temer identicky ako mozog u ľudí.
Vedci vo svojej záverečnej štúdii dopodrobna skúmali percepciu zvukov. Sériu vyvážených tónov spúšťali opiciam a náhodným ľudom s dobrým sluchom
Prostredníctvom magnetickej rezonancie ktorá je funkčná kontrolovali mozgovú činnosť. záznamy z výsledku vyzerali u opíc aj u ľudí viac-menej totožne bez hľadiska na to, či zvuky zahrňujú tóny. To bol doklad ešte zo starších záverov.
Ľudská citlivejšia reakcia na hudbu
Pri detailnom rozbore však výskumníci vynašli, že v možnosti vyvážených tónov bola sluchová kôra u ľudí omnoho výkonnejší ako kôra opíc.
„Prišli sme na to, že ľudské mozgy a mozgy opíc značne podobne odpovedali na zvuky v hocijakom frekvenčnom rozmere. Voľaktoré oblasti mozgu u ľudí zareagovali zreteľne, keď sme dodali vyvážené zvuky a reč u ľudí ,“ prehovoril spoluautor štúdie Bevil Conway.pavián.jpg
„Nazdávame sa, že makaky, čo je druh opíc inakšie ponímajú hudbu.“
Napokon výskumníci do nahrávky začlenili zvuky vydávané makakmi namiesto hudby. I vtedy bol mozog u človeka omnoho aktívnejší.
„Zistenie napovedá, že reč a hudba mohli premeniť metódu našich procesov v mozgu. Takisto môžu pomôcť vyjasniť, prečo je pre výskumníkov obzvlášť ťažko trénovať opice na realizovanie sluchových úloh, ktoré ľudia pokladajú za prvotné.“
Experiment u opíc
Vedci bádali reakciu opíc. Ich úlohou bolo dať kameň do ruky ošetrovateľom a za to boli odmenené. Základná odmena bola uhorka ktoré opice majú radi. Druhá opica získala hrozno za úplne rovnakú úlohu ako mala tá prvá. V čom je problém ? Hrozno je predsa u opíc obľúbenejšie ako uhorka. Reakcia opice, ktorá dostávala za splnenú úlohu uhorku stála za to. Jednoducho po ošetrovateľovi uhorku hodila a načahovala sa za hroznom. Nedá si proste skákať po hlave a spravodlivosť nevynechá len tak.