Martin Benka

Mne sa páčia obrazy Martina Benka. Slovenského maliara , grafika, ilustrátora , ale aj pedagóga.
Každý hrdý Slovák by mal veru poznať tohto významného slovenského výtvarníka. Narodil sa neďaleko Malaciek v obci Kostolište v roku, ktorý sa dobre pamätá. V roku 1888. Jeho otec bol tesárom a mamička nepracovala , vychovávala detičky. Mala ich päť. Najmladším bol práve Martin.

štětce

Chodil do maďarskej školy  aj do hudobnej školy. Učil sa hre na husle. Neskôr sa vyučil za maliara- natierača, nie umeleckého maliara. Keďže bol talentovaný , strávil isté obdobie v Prahe u pána Neumana a neskôr aj u pána Kalvodu. Ich vplyv na vývoj nášho umelca je neodškriepiteľný. Do obdobia 1910 spadajú aj jeho prvé výstavné momenty. V roku 1939 sa presťahoval do Martina. Prežil tu  aj obdobie SNP . Zážitky z neho pretavil do svojej povstaleckej tvorby.

Už žiadneho autora necítiť tak lásku k slovenskému ľudu, ako práve v jeho prípade. Lásku k ľudu a ku krajine ide naprieč celou jeho tvorbou.
Bol tvorivým autorom Vraj okolo 5000 diel venoval mestu Martin. To mu na oplátku dalo dom a miesto na galériu. Škoda sa tak nestalo v rodnom Kostolišti.
Zomrel v roku 1971 a je pochovaný na martinskom cintoríne. Desiatky ľudí idúc okolo zapália sviečku z vďaky za jeho tvorbu.
Mal to šťastie, že bol ocenený už počas svojho života. To sa veru v umeleckom svete nepodarí každému.

Medzi najkrajšie jeho obrazy pre mňa patrí:

  • Jeseň na Orave
  • Terchová
  • Motív z Detvy
  • Pre dažďom
  • Žena v bošáckom kroji
  • Portrétová tvorba

obrazy

Nepoznám človeka, ktorý by si čo i len jeden obraz nezamiloval a nechcel ho vlastniť. Filatelistom je blízka jeho tvorba aj na známkach. Nič krajšie nereprezentuje krajinu, ako slovenský kroj, ktorý tak rád a krásne maľoval.
Choďte príležitostne pozrieť si obrazy Martina Benku. Neobanujete veru! Strávite nezabudnuteľné momenty.