Informačné technológie – čo ste možno ani netušili

Čo bolo skôr, email alebo internet?

V duchu večnej otázky, čo bolo skôr, či sliepka alebo vajce, kladieme aj my túto otázku v znení: bol skôr email alebo internet? Aj keď je ťažké tomu uveriť, email sa na svete začal používať už v roku1965. Táto forma komunikácie teda vznikla o 20 rokov skôr ako sa vôbec zaviedol pojem internet.

klávesnice

Práve na podstate sieťovania, ktoré tvorilo základ emailovej komunikácie, vznikli aj základy internetu.

QWERTY klávesnica ako spomaľovač písania
Snáď každý z nás, kto mal aspoň raz niečo do činenia s klávesnicou počítača, pozná pojem QWERTY klávesnica. Systém, ako sú na nej písmenká porozhadzované,  totiž nie je náhodný. Veľkým problémom na písacích strojoch, používaných dovtedy bolo, že kladivká s písmenkami blízko pri sebe sa pri rýchlom písaní často zasekávali. Tento problém sa rozhodol odstrániť Angličan , p. C.L.Sholes takým spôsobom, že písmená anglickej abecedy, ktoré sa používali najčastejšie, umiestnil ďaleko od seba a ostatné rozložil tak chaoticky, aby sa pisateľ pri písaní výrazne zdržiaval.

Ruský počítač poháňaný vodou
Polytechnické múzeum v Moskve skrýva okrem iných exponátov jeden unikát, a to počítač poháňaný vodou. Ešte v časoch, keď prvé počítače boli zostavené z veľkých súčiastok, pák, čapov a ozubených kolies, potrebovali na svoje fungovanie nejaký zdroj energie. V roku 1936 takýto prístroj zostrojil Rus Vladimir Lukyanov, ktorý riešil parciálne diferenciálne rovnice a jeho zdrojom energie bola – voda. Nastavoval zátky a kohútiky, krútil nimi a menil polohy, čím sa zmenil tok vody (premenné) a nakoniec odmeral hladinu vody v skúmavkách. Tým získal hodnoty konečného výsledku.

Koľko jazykov vieš…
V dnešnom svete technológií patrí ovládanie niektorého programovacieho jazyka už takmer k základom gramotnosti človeka. Existuje množstvo IT kurzov, ktoré môžete absolvovať, ale rozhodovanie nebude jednoduché, doposiaľ totiž vzniklo takmer 700 programovacích jazykov, mnohé z nich sa však už nepoužívajú. Tento počet sa blíži k jazykovo najdiverzifikovanejším krajinám na svete, napr. viac ako 800 nárečí existuje v Papui – Novej Guinei.

technologie

Wikipédia pod dohľadom „botov“
Sprístupniť akékoľvek informácie a vedomosti na internete každému, kto sa pripojí, pomáha Wikipédia. Táto možnosť so sebou, samozrejme, prináša aj riziko šírenia nepravdivých správ a dezinformácii, pretože každý, kto pracuje s internetom, má možnosť správy na Wikipédii upravovať. Preto všetky záznamy o akejkoľvek zmene na rôznych stránkach eviduje a problémy detekuje skupina počítačových programov tzv. „botov“ .Tie následne zmenia tzv. „vandalské“ verzie informácií na správne. Wikipédia obsahuje takmer 40 miliónov stránok a v pohotovosti je zhruba 2000 botov.