Facebook EÚ vs. Facebook USA

Sociálna sieť je priestor, kde sa denne schádza množstvo ľudí, avšak nie osobne, ale majú priestor k vzájomnému komunikovaniu formou četu alebo komentovania či pridávania príspevkov. V Európe je najpoužívanejšou sociálnou sieťou pravdepodobne stále Facebook.

fcb

V krajinách Eú poskytuje Facebook priestor k ľubovoľným príspevkom či komentárom, no nesmú byť výrazne politicky nekorektné či nenávistné voči ľuďom iného pôvodu, vierovyznania a podobne. Cenzúra sa vzťahuje predovšetkým na túto problematiku, ale inak je dovolené prakticky všetko. Čiže pokiaľ sa niekto rozhodne cez túto sieť šikanovať niekoho "seberovného", no psychicky labilnejšieho, je to povolené a žiadna cenzúra ani výraznejší zákaz nehrozí. O "kyberšikane" prakticky počujeme stále, čo je naozaj smutné. Takisto aj pokiaľ poškodený užívateľ hľadá pomoc a napísal by alarmujúci príspevok poukazujúci na to, že nemá chuť žiť, či si chce ublížiť, normy Eú nie sú nastavené tak, aby týmto užívateľom niekto pomohol, snáď len ich najbliží priateľa v prípade záujmu.
Iná situácia sa však dotýka užívateľov Facebooku v USA.

pomoc

Príspevky nie sú tak prísne kontrolované pod hrozbou cenzúry či vysokej pokuty, na čo sa však dáva pozor je práve spomenutá situácia, kedy sa dotyčný stane svedkom nepríjemnych textov voči jeho osobe, či pokiaľ on sám pridá depresívne či samovražedne pôsobiaci príspevok. V takomto prípade ho Facebook kontaktuje pár povzbudivými vetami a vlastne slúži ako linka pomoci či linka dôvery bez toho, aby ju dotyčný musel kontaktovať. Pokiaľ sa zdá byť situácia s dotyčným vážnejšia a neodpovedá, Facebook automaticky konktaktuje najbližších ľudí, ktorých má užívateľ v priateľoch, respektíve tých, ktorých dotyčný najčastejšie kontaktoval a upozorní ich na možný alarmujúci stav tejto osoby.